ავლაბრის რეზიდენციამ ახალი ფუნქცია შეიძინა - პრეზიდენტის ყოფილ სასახლეში მაღალი დონის სტუმრებს მიიღებენ

პრე­ზი­დენ­ტის პრესს­პი­კე­რის, ხა­ტია მო­ის­წრა­ფიშ­ვი­ლის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პრე­ზი­დენტს, მთავ­რო­ბა­სა და პარ­ლა­მენტს შო­რის შე­თან­ხმე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე პრე­ზი­დენ­ტის ყო­ფი­ლი სა­სახ­ლი­სათ­ვის ახა­ლი ფუნ­ქცია გა­ნი­სა­ზღვრა და ის სა­ხელ­მწი­ფო ცე­რე­მო­ნი­ე­ბის სა­სახ­ლე გახ­და.

“...